REGULAMIN DW „Posejdon”

Dyrekcja DW „Posejdon” będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1 Doba hotelowa

 1. Pokój w DW „Posejdon” wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry).
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. DW „Posejdon” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Przedłużenie pobytu do godziny 15:00 – dopłata 100 zł, po godzinie 15:00 – obowiązuje cena kolejnej doby hotelowej.

§2 Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 3. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, pracownika lub innych osobach przebywających w DW „Posejdon”.
 4. DW „Posejdon” zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonany zadatek w wysokości 40% wartości pobytu w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji w umownym terminie do DW „Posejdon”, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. DW „Posejdon” nie przewiduje zamian lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi wliczone w cenę pobytu oraz za niewykorzystane noclegi.
 8. DW „Posejdon” zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji lub zmiany oferty pobytowej w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym oraz wynikającym ze zmiany oferty lub braku dostępności.

§3 Usługi

 1. DW „Posejdon” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. DW „Posejdon” ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 3. Sprzątanie na życzenie Gości odbywa się codziennie.
 4. Na życzenie Gościa DW „Posejdon” świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,

§4 Odpowiedzialność Gości

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych DW „Posejdon” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. DW „Posejdon” nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Po opuszczeniu pokoju nie zezwala się na pozostawienie otwartych okien i drzwi tarasowych. Przy opuszczaniu pokoju klucz należy pozostawić w recepcji. Za zgubiony lub zniszczony klucz hotel obciąży Gościa hotelowego kwotą 100 zł.
 4. DW „Posejdon” przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§5 Odpowiedzialność DW „Posejdon”

 1. Odpowiedzialność DW „Posejdon” z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona określonymi przepisami kodeksu cywilnego.
 2. DW „Posejdon” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem obiektu.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję DW „Posejdon” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, DW „Posejdon” przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§7 Zwierzęta

 1. Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą, wykazaną w cenniku.
 2. Przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczkę zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie).
 3. Na terenie DW „Posejdon” pies musi być na smyczy oraz w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (restauracja, bar) oraz rekreacyjnych (strefa mini SPA).
 5. Właściciel zobowiązuje się do sprzątania odchodów po swoim zwierzęciu.
 6. Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami obciążeni Właściciele.

§8 Postanowienia dodatkowe

 1. W DW „Posejdon” obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Jest to rygorystycznie przestrzegane na terenie całego obiektu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Wszelkie informacje o świadczonych usługach, regulamin, instrukcje tv znajdują się w teczkach w każdym pokoju.
 4. W pokojach i miejscach ogólnodostępnych obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia hotel zastrzega sobie prawo obciążenia Gości kwotą 1000 zł.
 5. Zamiana pokoju na życzenie gościa (nie z winy hotelu) dodatkowo płatna 100 zł.
 6. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP na terenie Obiektu.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez obiekt dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w DW „Posejdon”, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Dołożymy wszelkich starań, żeby Państwa pobyt był w pełni satysfakcjonujący i pozostawił niezapomniane wrażenia jeszcze na długo po wyjeździe.

Dyrekcja DW „Posejdon”